Embrace your feelings and follow your heart

”Som coach stöttar jag dig i din personliga utveckling. Jag hjälper dig att hantera livet så som det är
och skapa det du vill uppnå både privat och i yrkeslivet.”

Vi människor är i ständig utveckling och ibland tar livet oväntade banor. Det är inte alltid lätt att välja väg för att komma vidare i livet och uppnå sina mål. Det kan upplevas som att tappa kontrollen, mista fokus eller att livet stagnerat.
Som coach tror jag på din förmåga att nå din fulla potential och din kapacitet att formulera mål samt nå nya eller önskade mål. Som coach vet jag att du har svaren själv och jag vet också att du kommer att få tillgång till dem, men att det kan behövas ett oberoende stöd. Jag har kompetensen att hjälpa dig att se dina mönster och bilden av hur dina tankar och känslor hänger ihop med livserfarenheter och invanda beteenden. Jag har också modet att utmana dig och dina rädslor och hinder.
Jag arbetar med psykosyntesen som grund. För dig som är under utbildning på HumaNova erbjuder jag reducerat pris. Välkommen att kontakta mig för stöd i ditt arbete med att hitta din egen väg och nå dina mål!


Information om coachingprogrammet Organisationsnyckeln hittar du här
Information om ACT-terapi och att bli träningsklient:

Välkommen att kontakta mig

Anna Ryttberg
ANNAHATHA KONSULT
info@annahatha.se
Mobil: 070-652 25 32

Psykosyntesförbundet
Coachförmedlingen
LinkedIn
Instagram

Under rådande omständigheter med coronasituationen, Covid-19, tar jag i första hand emot bokade tider i Saltsjö-Boo och via Teams, Google meet samt telefon.

Ledarskapscoaching Annahatha Konsult är knuten till Evolveria AB som ledarskapscoach
Annahatha Konsult ingått ramavtal med Sparringpartner Sweden AB
Annahatha Konsult är medlem i Psykosyntesförbundet
Utbildning akrediterad av EMCC
Utbildning akrediterad av ICF