Embrace your feelings and follow your heart

”Som coach stöttar jag dig i din personliga utveckling. Jag hjälper dig att hantera livet så som det är
och skapa det du vill uppnå både privat och i yrkeslivet.”

För företag - Individ och organisation i förändring

Organisationer, små som stora, befinner sig i en ständig utveckling. Det kan  till exempel handla om uppdaterade mål, nya kunder, förändringar i personalgruppen eller privata händelser som får betydelse för medarbetare i organisationen. 


Alla, oavsett position, mår bra och stärks av personlig kännedom och utveckling. Det handlar om att identifiera drivkrafter och personliga mål men också om att hantera uppkomna och återkommande situationer på bästa sätt.
När en organisation fungerar bra påverkas både effektivitet och produktivitet  men också individernas hälsa. Att gå från ett nuläge till ett önskat läge med ödmjuk respekt för team och individ med tydlighet i vad som ska åstadkommas ger utrymme för kreativitet och tillit. Det skapar en god grund för att lyckas.

Annahatha konsult erbjuder coachning för chefer, ledare och medarbetare  inom ett flertal områden. 

  • Chefs- och ledarcoaching/handledning

  • Coaching medarbetare

  • Stödsamtal

  • Konflikthantering

  • Livs- och karriärplanering