För företag - Individ och organisation i förändring

De allra flesta organisationer, små som stora, befinner sig i en utveckling. Det kan handla om uppdaterade mål, nya kunder, förändringar i personalgruppen och privata händelser som får betydelse för medarbetare i organisationen. Alla, oavsett position i en organisation, mår bra och stärks av personlig utveckling. Det handlar om att hitta sina drivkrafter och nå personliga mål men också om att hantera uppkomna och återkommande situationer och bli sitt bästa jag.
När en organisation som består av individer och arbetsgrupper fungerar bra påverkas både organisationens effektivitet och individernas hälsa. Att gå från ett nuläge till ett önskat läge med ödmjuk respekt för teamet och individen, men också med tydlighet i vad vi ska åstadkomma gör att kreativitet och tillit skapar en bra grund till att lyckas.
Annahatha konsult erbjuder utveckligsinsatser för medarbetare, projektledare och andra som jobbar med ledarskap i organisationer i utveckling inom dessa områden:

  • Coaching medarbetare

  • Chefscoaching/handledning

  • Stödsamtal

  • Konflikthantering

  • Livs- och karriärplanering

  • Studie- och yrkesvägledning