Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Annahatha Konsult är under utveckling och under 2021-2023 vidareutbildar jag mig till Samtalsterapeut inom ACT (Steg 1). 

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness i kombination med aktiv handling. 

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.


Jag kommer löpande att väva in redskapen inom ACT i min coachning. 

Embrace your feelings and follow your heart Acceptance and Commitment Therapy

Bli träningsklient

  • Från och med våren 2022 kommer jag att ta emot träningsklienter då jag är under utbildning. Varmt välkommen att kontakta mig om du är intresserad eller har frågor om detta. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara träningsklient här