Embrace your feelings and follow your heart

”Som coach stöttar jag dig i din personliga utveckling. Jag hjälper dig att hantera livet så som det är
och skapa det du vill uppnå både privat och i yrkeslivet.”

Bli träningsklient

Från och med våren 2022 kommer jag att ta emot träningsklienter då jag är under utbildning. Varmt välkommen att kontakta mig om du är intresserad eller har frågor om detta. Jag tar emot klienter online eller i Saltsjö-Boo, Nacka. 

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara träningsklient här

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Annahatha Konsult är under utveckling och under 2021-2023 vidareutbildar jag mig till Samtalsterapeut inom ACT (Steg 1). 

Du behöver egentligen bara ställa dig två frågor:  

  •  Vad är riktigt viktigt för mig om jag själv får välja? 
  • Och vad hindrar mig?

I ACT tittar vi på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra. Livet drabbar oss ständigt och i stället för att försöka slåss mot detta kan vi konstatera läget och ägna energin åt vad vi kan göra åt det hela.  Det handlar om att skapa en psykologisk flexibilitet. Att öka vår förmåga att anpassa oss till en situation med öppenhet, uppmärksamhet och fokus, och handla på ett konstruktivt sätt utifrån våra värderingar.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande  i kombination med aktiv handling. 

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.


Jag kommer löpande att väva in redskapen inom ACT i min coachning. 

Embrace your feelings and follow your heart Acceptance and Commitment Therapy