Dina mönster

Skapa Ett Liv Som Är i Linje Med Den Du Vill Vara

Bryt upp från gamla mönster och börja en förändringsresa

Många av oss kan känna igen oss i tanken: “Det är bara sån jag är.” En tanke som ofta dyker upp när våra förväntningar gått i klinch men verkligheten – som när löftet till dig själv om en mer hälsosam livsstil eller mer ordning hemma kollapsar efter några få veckor. Det är här som vi ska vakna till och fråga oss om tanken “Det är bara sån jag är”, hur hjälpsam är den egentligen?  Att acceptera det som en orubblig sanning är som att ge upp innan striden ens har börjat.

Omdefiniera Ditt Narrativ: “Det är bara så jag lärt mig att vara”

En betydligt mer konstruktiv ingång är att mjuk konstatera att vi är formade av vår uppväxt och det vi lärt in. I stället för att fastna i en fix idé om “sån jag är,” bör vi överväga tanken att det handlar om “så jag lärt mig att vara.” Det är en viktig skillnad som öppnar upp för förändring och personlig utveckling.

När du stöter på hinder eller upplever resultat som inte stämmer överens med dina önskemål, istället för att skylla på din inneboende natur, reflektera över vilka strategier du har lärt dig. Har du möjligen kvar strategier från barndomen som inte längre tjänar dig väl som vuxen?

Resan Från Barndom Till Vuxenliv: Acceptans och Handling

Barndomens upplevelser formar oss och påverkar hur vi agerar som vuxna. Våra föräldrar och tidiga miljöer agerar som speglar där vi lär oss vanor, strategier och värderingar.  I Acceptance and commitment therapy (ACT) lägger till ett lager av acceptans för dessa erfarenheter och uppmanar till flexibilitet i hur vi förhåller oss till dem.

Så när vi hamnar i situationer där våra reaktioner inte gynnar oss, är det värt att reflektera över vilka tillvägagångssätt vi har med oss från barndomen. Det handlar inte alls om att beskylla eller anklaga vår uppväxt och våra föräldrar – här utgår vi från att de gjorde sitt bästa givet förutsättningarna. Här handlar snarare att förstå att de strategier som var användbara då kanske inte längre är relevanta för dig nu som vuxen.

Positiva Möjligheter: Förändringens Kärna

Vi kan omforma dessa inlärda strategier. Att identifiera dem och vara medveten om när de triggas är det första steget. Att sedan aktivt arbeta med att ersätta dem med mer effektiva strategier som du valt själv öppnar upp för personlig tillväxt och en livsstil som följer dina inre värden.

Vårt arv från barndomen är en del av oss, men det behöver inte vara det enda som styr oss. Genom att ompröva och lära om med stöd av ACT-principer kan vi skapa ett liv som bättre speglar våra sanna önskningar och potential.