Skip to content

Samtals­terapi

Som Samtalsterapeut stöttar jag dig i din personliga utveckling eller er som par. Jag hjälper dig att hantera livet så som det är och skapa det du vill uppnå både privat och i yrkeslivet.

david-bruyndonckx-F_hft1Wiyj8-unsplash-scale-compress

Samtalsterapi

Jag tar emot klienter online eller mottagning i Stockholm. Jag har lång och gedigen erfarenhet av samtal online och vi ses på den plattform som passar dig, tex. Teams eller Google meet.

Läs mer om min huvudsakliga arbetsmetod ACT (Acceptance and commitment therapy) och Lifespan Integration längre ner på denna sida. 

Mottagningen ligger på Stortorget 3 i Gamla stan. 

Samtalterapi med hund

Jag arbetar ofta i terapi och coaching tillsammans med min hund.  Bonzo är en lugn och fin labrador som gärna är ditt stöd i terapirummet. Hundar förmedlar känslan av värme, säkerhet och trygghet, bara genom att finnas i rummet. Hundar dömer inte, kritiserar inte och har inga förväntningar. När du klappar en hund utsöndras dessutom lugn- och ro-hormonet oxytocin.


Bonzo i skåne

Parterapi och parcoaching

Upptäck kraften i professionell parterapi för att lösa komplexa relationsproblem. Parterapi riktar sig till alla typer av relationer, såväl kärleksrelationer som vänner, syskon och även professionella relationer i jobbsamanhang. Med tydliga verktyg och beprövade metoder kan ni som par få hjälp att skapa en stark grund för ett långvarigt och förtroendefullt, och om ni är i en kärleksrelation ett kärleksfullt, förhållande.

Till parcoaching kommer vi för att stärka och fördjupa alla typer av parrelationer, oavsett om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Parcoaching fokuserar på att stärka varje individs unika styrkor och bygga på de element som redan fungerar i er relation. Framtiden och er utveckling tillsammans är det centrala i parcoaching. Ni får hjälp att att sätta fokus på era gemensamma mål och skapa en relation som är inte bara hållbar utan också blomstrande.

När är det rätt tid att söka parterapi eller parcoaching? Relationer går naturligt upp och ner, men om de sämre perioderna blir längre och mer frekventa, kan det vara ett tecken på att ni behöver professionellt stöd. Rätt tid är också när ni ser det enastående värdet av att er relation är stark och vill se att den fortsätter att utvecklas över tid. Som en typ av friskvård för relationen.

shubham-raikwar-F-IXgYG_mJ0-unsplash
danilo-calic-DlgFZG0MvaU-unsplash

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapiform som hjälper oss att acceptera och hantera oönskade känslor och tankar. Genom att lära dig att acceptera det som inte kan förändras och i stället fokusera på dina värderingar och mål, kan du uppnå ökad livskvalitet och större flexibilitet när livet händer. 

Du behöver egentligen bara ställa dig två frågor:  

  •  Vad är riktigt viktigt för mig om jag själv får välja? 
  • Och vad hindrar mig?

I ACT tittar vi på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra. Livet drabbar oss ständigt och i stället för att försöka slåss mot detta kan vi konstatera läget och ägna energin åt leva ett liv som är meningsfullt.  Det handlar om att skapa en psykologisk flexibilitet. Att öka vår förmåga att anpassa oss till en situation med öppenhet, uppmärksamhet och fokus, och handla på ett konstruktivt sätt utifrån våra värderingar.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande  i kombination med aktiv handling. 

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

photo-1472214103451-9374bd1c798e

Lifespan Integration

Lifespan Integration är en banbrytande terapimetod som främjar läkning och personlig utveckling. Via metoden kan vi på ett skonsamt sätt bearbeta tidigare trauman, lösa upp ineffektiva beteendemönster och återupptäcka en inre styrka och självkänsla.

Terapin bygger på en mild och skonsam metod som är utformad för att ge effektiv läkning för personer som har upplevt smärtsamma eller skrämmande händelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden är inte återtaumatiserande utan fokuserar på att aktivera en naturliga förmåga till återhämtning.

I Lifespan Integration använder vi en teknik som kallas “affektbro”, dvs. koppla ihop en situation i nuet som kan leda tillbaka till äldre minnen som är kopplade till dina nuvarande utmaningar. Detta integreras som insikter i ditt nuvarande liv med hjälp av en unik tidslinje som består av minnesbilder från din livshistoria. Denna tidslinje är en kraftfull visualisering som visar ditt omedvetna att du har utvecklats och att ditt liv har förändrats.

Terapimetoden är effektiv även för dem som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. I terapin kan minnesluckor fyllas och ditt liv kan återskapas som en sammanhängande helhet.

Lifespan Integration har visat sig vara särskilt framgångsrik i behandlingen av ätstörningar som anorexia och bulimi, liksom i hanteringen av anknytningsproblem, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociativa störningar.

Efter avslutad Lifespan Integration terapi kan man att märka en ökad förmåga att hantera stressande situationer på ett åldersadekvat sätt, uppleva en ökad livskvalitet, ökad självacceptans och förmåga att uppskatta sina nära relationer. Läs mer om Lifespan på www.lifespanintegration.com

Urval nöjda klienter

Anna hjälpte mig att sortera upp tankar och känslor

Jag träffade Anna när jag hamnat i en livskris mitt i livet och började ifrågasätta om jag gjort rätt val och oroa mig för framtiden. Anna hjälpte mig att sortera upp tankar och känslor och att sätta perspektiv på det som varit och det som är. Jag känner mig så mycket lättare och säker på mig själv efter samtalen med Anna.

/ Sofia

Det känns lugnt och säkert

Coachningen håller en röd tråd rakt igenom och det känns lugnt och säkert. Anna har hjälpt mig med nya vinklar och synsätt som jag inte själv tänkt på. I Annas coachning har jag haft någon att hålla i handen samtidigt som jag behövde jobba med mig själv och mina mål. Jag kände mig trygg hela vägen och kan varmt rekommendera Anna!

/ Helene

Hjälpte mig att hitta min egen kraft och förmåga

Anna coachade mig på ett tryggt sätt framåt och hjälpte mig att hitta min egen kraft och förmåga. Anna växlar sömlöst mellan övningar och djupa samtal utifrån mina behov. Hon fick mig att våga både se mig själv och ta mig vidare i livet. Jag vill verkligen rekommendera Anna om du vill ta dig vidare i livet.

/ Katarina

Rätta balansen mellan stöttning och medkänsla

Anna har den rätta balansen mellan stöttning och medkänsla samtidigt som hon hjälper mig med konstruktiva råd, tips och övningen. I samtalen behöver jag reflektera över mig själv och mina beteenden och jag har fått så mycket mer insikt i vad som hjälper och vad som stjälper.

/ Magnus